Najwyższe Kierownictwo Ireast Sp. z o. o. deklaruje bezstronność, niezależność, oraz rzetelność świadczonych usług.

Personel IReast nie podlega żadnym naciskom handlowym, finansowym lub innym mogącym wpływać na jego osąd.

Przyjęte zasady braku jakichkolwiek powiązań, które mogłyby wpływać na bezstronność Ireast, zawarte są w procedurach, schemacie organizacyjnym oraz Kodeksie Etyki Zawodowej, który jest gwarantem eliminacji wpływu innych interesów lub stron na podejmowane przez Ireast decyzje.

Twój Partner w Jakości

Monika Bielecka
Prezes Zarządu

Stworzone w serwisie interankiety

Aktualności

Wyzwanie

Nowoczesne badania - Monitor biznesu

Zapraszamy do przeczytania artykułu: Nowoczesne badania
Artykuł

AKREDYTACJE

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Jednostka Inspekcyjna Ireast uzyskała akredytację usług inspekcyjnych AK 030. Certyfikat Akredytacji oraz jej zakres znajdą Państwo w zakładce „AKREDYTACJA”
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Laboratorium badawcze oraz jednostka Inspekcyjna są do Państwa dyspozycji całodobowo.
Monika Bielecka 504037237
Andrzej Makaruk 739646115
Piotr Kalużyński 504037825

Pragnę poinformować, że w ramach stałego podnoszenia jakości naszych usług, uruchomiliśmy Laboratorium Badania Węgla i Koksu w naszym oddziale w Sokółce.

Wysokiej jakości wyposażenie laboratoryjne oraz personel z wieloletnim doświadczeniem gwarantują profesjonalną realizację zleceń.

W ramach usług oferujemy:

 • pobieranie prób z wagonów, hałd, samochodów;
 • nadzory nad przeładunkami;
 • kontrolę czystości wagonów;
 • obmiary hałd na placach składowych (inwentaryzacje);
 • analizy sitowe;
 • analizę wykonywaną we własnym laboratorium (zawartość wilgoci, zawartość popiołu, zawartość części lotnych, zawartość siarki, węgla, wodoru i azotu, ciepło spalania, wartość opałowa)


Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Niezależnego Laboratorium Badawczego Spółki IREAST.


Miło nam poinformować Państwa, że jesteśmy również akredytowani przy „Białoruskiej Uniwersalnej Giełdzie Towarowej” jako niezależna firma rzeczoznawczo-kontrolna.

Giełda powstała w celu poprawy mechanizmu regulacji rządowych w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego oraz w rozwoju rynku hurtowego (ma na celu zapewnienie równego dostępu do rynku).

Niemalże wszystkie transakcje w eksporcie i imporcie tych towarów zawierane są za pośrednictwem Giełdy.

Więcej informacji na stronie: www.butb.by

Akredytacja

Kompetencje Laboratorium Badawczego firmy IReast Sp. z o.o. potwierdzone zostały przez niezależną instytucję akredytującą, jaką jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Laboratorium Badawcze IReast Sp. z o.o. uzyskało Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 1275, który potwierdza kompetencje techniczne oraz wysoką jakość świadczonych przez Laboratorium usług.

Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji

 

Kompetencje Jednostki Inspekcyjnej firmy Ireast Sp. z o.o. potwierdzone zostały przez niezależną instytucję akredytującą, jaką jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Jednostki Inspekcyjne Ireast (Małaszewicze, Sokółka, Braniewo) uzyskały Certyfikat Akredytacji PCA nr AK 030, który jest potwierdzeniem naszych kompetencji.

Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji

Systemy zarządzania

Dla zwiększenia wiarygodności i konkurencyjności świadczonych usług wprowadziły, w swojej strukturze organizacyjnej tworzącej Jednostkę Inspekcyjną, System Zarządzania oparty o normę :
- PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”

Oraz skutecznie wdrożyły i utrzymują, w swojej strukturze organizacyjnej tworzącej Laboratorium Badawcze, System Zarządzania oparty o normę:
- PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących”

IReast Sp. z o.o.
Małaszewicze Małe, ul. Celna 1
21-540 Małaszewicze
tel. +48 888 644 333
biuro@ireast.pl

Produkty

 • paliwa płynne i produkty naftowe
 • chemikalia
 • skroplone gazy węglowodorowe LPG
 • melasa
 • oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce
 • sypkie towary masowe
 • drewno
 • paliwa stałe

Zakres kontroli

 • określanie ilości towaru
 • nadzór nad przeładunkiem
 • kontrola czystości środków transportu
 • nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem towaru
 • nadzór nad dodawaniem barwników i dodatków uszlachetniających do paliw
 • dodawanie dodatków uszlachetniających do paliw
 • pobieranie próbek
 • wykonywanie analiz
 • kontrola jakości
 • kontrola stanu towaru na placach składowych i w magazynach
 • usługi w zakresie określania kodów CN

Projekty UE

Informujemy, że IREAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.3: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Celem projektu pt. ‘’ROZWÓJ OFERTY USŁUG B+R DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, BIOPALIW ORAZ BIOKOMPONENTÓW POPRZEZ INWETYCJĘ W INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ” jest rozwój usługowej działalności badawczo-rozwojowej firmy IREAST takiej jak stworzenie nowej oferty usług w zakresie:

 • Zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego;
 • Opracowania nowych produktów o cechach żywności funkcjonalnej;
 • Wykorzystania biomasy powstałej w produkcji spożywczej do produkcji biopaliw;
 • Identyfikacji związków i mieszanin chemicznych;
 • Określanie pochodzenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych;
 • Opracowywanie składu biokomponentów;
 • Badanie wód, ścieków, osadów.

Ponadto ulepszenie dotychczas oferowanych usług:

 • Badania zawartości siarki w produktach naftowych;
 • Badanie właściwości fizykochemicznych produktów naftowych, w tym paliw pod kątem spełnienia określonych wymagań jakościowych;
 • Określanie kodów CN.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poniesienie nakładów na budowę nowoczesnego laboratorium i zakup niezbędnej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Wartość projektu wynosi 6 424 967,91 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 2 999 703,12 PLN.

Projekt

UE UE

Działanie 15.1 „Wsparcie Przedsiębiorstw w zakresie energetyki – REACT-EU”.

Celem projektu pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla IReast Sp. z o.o.” jest dywersyfikacja dostaw energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost efektywności energetycznej.

Planowanym efektem projektu będzie produkcja energii elektrycznej na potrzeby IReast Sp. z o.o., a dzięki temu zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wartość projektu wynosi 245 458,80 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 129 714,00 PLN.

UE

Kontakt

Biuro obsługi klienta

IReast Sp. z o.o.
Małaszewicze Małe, ul. Celna 1
21-540 Małaszewicze
tel. +48 888 644 333

Monika Bielecka
Prezes Zarządu
504037237
mbielecka@ireast.pl

Andrzej Makaruk
Dyrektor/ z-ca prezes Zarządu
739 646 115
amakaruk@ireast.pl

Biuro obsługi klienta - Sokółka

IReast Sp. z o.o. ul. Kresowa 60
16-100 Sokółka

Małgorzata Wołosik
Dyrektor Oddziału
883470370
mwolosik@ireast.pl

Mapa dojazdu